Triedy učiteľa Ing. Štefan Ondrejička

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.ETr 1950/1951 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.B 1953/1954 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.B 1955/1956 Stavba elektrických strojov a prístrojov
IV.S 1956/1957 Stavba elektrických strojov a prístrojov
II.A k 1956/1957 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
II.A k 1957/1958 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
II.Ab 1958/1959 Stavba elektrických strojov a prístrojov