Ročníky v šk. roku 1957/1958

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.V Ing. Jozef Čekovský Projektovanie, stavba a prevádzka vodných strojov a prístrojov
V.v.E1 Ing. Jozef Kurha Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.v.E2 Ing. Rudolf Báž Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
II.A k Ing. Štefan Ondrejička Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.O1 Ing. Rudolf Báž Oznamovacia elektrotechnika
IV.O2 Imrich Hrubiško Oznamovacia elektrotechnika