Absolventi v šk. roku 1957/1958, trieda IV.O2

spať na výber triedy
1. Búran Rudolf
2. Čapla Miroslav
3. Hanus Emil
4. Hanzlík Jozef
5. Hlinčík Oto
6. Hlošek Juraj
7. Horný Ivan
8. Hruškovič Ivan
9. Ištvancová Marta
10. Jelínek Dušan
11. Ješko Milan
12. Jezný Ján
13. Kaločay Rudolf
14. Kárász Viliam
15. Kolc Ján
16. Kovačech Dušan
17. Krúpa Ladislav
18. Lobík Vladimír
19. Mikuš Ladislav
20. Móro Miroslav
21. Novák Gejza
22. Ondrišek Jozef
23. Paško Miroslav
24. Podolský František
25. Rigler Róbert
26. Szabadíni František
27. Satina Augustin
28. Siblíková Anna
29. Slámka Miloš
30. Šikula Jozef
31. Širjov Vladimír
32. Štauder Martin
33. Tóth Ján
34. Valenda Ján
35. Walek Juraj
36. Zápala Vladimír
37. Němec Jozef
38. Pilárik Jozef
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním