Absolventi v šk. roku 1957/1958, trieda IV.O1

spať na výber triedy
1. Bezák Viktor
2. Burian August
3. Černý Ján
4. Čiernik Vojtech
5. Dubnický Milan
6. Ďurďovič Albín
7. Gábriš Miroslav
8. Holič Titus
9. Hrušková Anna
10. Jančí Vladimír
11. Joško Tibor
12. Kováč Miroslav
13. Kolenič Viliam
14. Kubica Milan
15. Legel Rudolf
16. Macák Viliam
17. Mikula Milan
18. Nejeschleba Ľudovít
19. Račanský Gabriel
20. Sekač Viktor
21. Sliško Rudolf
22. Sýkorčin Pavel
23. Szabo Bedrich
24. Szabo Vincent
25. Šimo Vincent
26. Šimšálek Viktor
27. Šmatlák Štefan
28. Varjuová Alžbeta
29. Veľký Marian
30. Viceník Klaudius
31. Wirth Ambro
32. Szabadoš Karol
33. Mračna Vladimír
34. Palyó Stanislav
35. Razim Karol
36. Goga Ľudovít
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním