Absolventi v šk. roku 1957/1958, trieda V.v.E2

spať na výber triedy
1. Blanárik Ladislav
2. Hanták Anton
3. Held Jozef
4. Lančarič František
5. Michalov Jozef
6. Novák Rudolf
7. Trška Ladislav
8. Vrablic Pavol
9. Plesník Martin
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním