Triedy učiteľa Imrich Hrubiško

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.D 1955/1956 Oznamovacia elektrotechnika
IV.O2 1957/1958 Oznamovacia elektrotechnika
III.AkdO 1965/1966 Oznamovacia elektrotechnika