Triedy učiteľa Ing. Jozef Čekovský

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.V 1957/1958 Projektovanie, stavba a prevádzka vodných strojov a prístrojov