Triedy učiteľa Ing. Jozef Kurha

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
V.v.E1 1957/1958 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie