Absolventi v šk. roku 1957/1958, trieda II.A k

spať na výber triedy
1. Ambroš Juraj
2. Bystriansky Július
3. Haršáni Jozef
4. Hornák Ľudovít
5. Jaššo Štefan
6. Kováč Imrich
7. Jozef Krivda
8. Marko Milan
9. Nikolaj Jozef
10. Páleníček Jozef
11. Piláriková Mária
12. Žúbor Anton
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním