Triedy učiteľa Ing. Ján Dulla

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.C 1953/1954 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie