Triedy učiteľa Bohumír Klekseň

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
II.A K 1 1955/1956 Oznamovacia elektrotechnika
IV.O3 1956/1957 Oznamovacia elektrotechnika
V.vE 1959/1960 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
II.Ab 1961/1962 Divadelná, osvetľovacia a zvuková technika
V.vO 1963/1964 Oznamovacia elektrotechnika
IV.M 1965/1966 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie