Absolventi v šk. roku 1965/1966, trieda IV.M

spať na výber triedy
1. Bašťovanský Štefan
2. Dibák Ľubomír
3. Divinec Ján
4. Encinger Milan
5. Havran Marián
6. Hrmo Peter
7. Chorvát Ľubor
8. Ižo Michal
9. Kleskeň Bohumír
10. Koník Jozef
11. Kušík Stanislav
12. Lackovič Alojz
13. Maas Igor
14. Mackovič Ľubomír
15. Majerčák Ivan
16. Marcelli Miroslav
17. Meúhart Dušan
18. Miklovič Dušan
19. Mikulášových Ján
20. Molitor Dalimír
21. Nosko Ľubor
22. Ondrejovič Vladislav
23. Skalina Andrej
24. Skřipský Juraj
25. Štark Ivan
26. Toman Miroslav
27. Tomek Marián
28. Vadovič Viliam
29. Vég Ivan
30. Vrábel Ivan
31. Zádrej Kamil
32. Zelenka Milan
33. Žiak Jozef
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním