Absolventi v šk. roku 1963/1964, trieda V.vO

spať na výber triedy
1. Arány Štefan
2. Balogh Tibor
3. Bartoník František
4. Bederka Ľudovít
5. Blecha Jozef
6. Dančík Ján
7. Dlugoš Jozef
8. Filberger Viliam
9. Fuska Pavel
10. Gažovič Jaroslav
11. Gulaba Ján
12. Hubková Eva Hrodeghová -
13. Chmela Karol
14. Jánský Milan
15. Koban Pavel
16. Kušnier Rudolf
17. Majzlan Bohuš
18. Peťko Ladislav
19. Pružinec Jarolín
20. Redeulovič Stano
21. Sekerášová Radoslava
22. Streit Václav
23. Svitek Milan
24. Szabo Ladislav
25. Svitek Ladislav
26. Varga Stanislav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním