Absolventi v šk. roku 1961/1962, trieda II.Ab

spať na výber triedy
1. Buksa Bohumír
2. Drašár Jiří
3. Dúžik Juraj
4. Ferancová Jana
5. Floreán Karol
6. Formánek Jiří
7. Görtlerová Anna
8. Hajósy Mikuláš
9. Herget Václav
10. Homolková Anna
11. Hosszúréti Elemér
12. Hotmar Vladimír
13. Ježek Milan
14. Kazda Stanislav
15. Kolář Miroslav
16. Krejčí Jaroslav
17. Kaniaková Anna
18. Meduna Jaroslav
19. Novák Milan
20. Ocelík Karol
21. Okoličány Juraj
22. Orlický Gustáv
23. Rabarová Helena
24. Seemannová Friderika
25. Skoumal Karol
26. Szabó Zoltán
27. Šíma Ján
28. Vaclová Jana
29. Novotný Pavel
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním