Triedy učiteľa Štefan Jurík

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
V.eE 1959/1960 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.eS 1959/1960 Stavba elektrických strojov a prístrojov
II.AkeO 1959/1960 Oznamovacia elektrotechnika
V.v 1960/1961 Konštrukcia a prevádzka strojov a zariadení
V.eO 1961/1962 Oznamovacia elektrotechnika