Triedy učiteľa Ing. Pavel Poliak

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.T 1961/1962 Konštrukcia a prevádzka strojov a zariadení