Triedy učiteľa Oldrich Durdinec

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S1 1976/1977 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky