Absolventi v šk. roku 1972/1973, trieda IV.O

spať na výber triedy
1. Boďová Elena
2. Bohuslav Vladimír
3. Čutka Miroslav
4. Gazdík Ján
5. Halanda Ľubor
6. Hazlinger Marián
7. Homer Eduard
8. Hupka Vladimír
9. Ištván Juraj
10. Ivanič Jozef
11. Ivica Jozef
12. Jenis Karol
13. Juhász Jozef
14. Kajan ľudovít
15. Kiš Juraj
16. Kollár Štefan
17. Krajňák Pavol
18. Kuzma Ľubomír
19. Ladický Marián
20. Lučenič Vladimír
21. Machálek Pavol
22. Marušák Štefan
23. Muráni Vladimír
24. Neuman Juraj
25. Onderov Ján
26. Orolín Marián
27. Pätoprstý Jgor
28. Poór Ján
29. Püspöky Koloman
30. Rosík Jozef
31. Sabo Peter
32. Sedláčková Danica
33. Seeman Peter
34. Šalgovič Ľubomír
35. Steiner Ariel
36. Šimonovič Dušan
37. Štefanovič Juraj
38. Šuráni Vladimír
39. Šutiak Peter
40. Tomek Jozef
41. Ušák Peter
42. Vallová Mária
43. Váňa Ľubomír
44. Vašák Kamil
45. Vida Miloš
46. Vlková Eva
47. Schlenger Miroslav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním