Absolventi v šk. roku 1972/1973, trieda V.DS

spať na výber triedy
1. Adame Jaroslav
2. Baránek Stanislav
3. Baroňová Sidónia
4. Bíro Karol
5. Brichtová Darina
6. Čovák Aladár
7. Eke Ján
8. Foltýnová Valéria
9. Habáň Libor
10. Hajdin Stanislav
11. Halász Jozef
12. Hanus Dušan
13. Horečný Pavel
14. Chalány Miloslav
15. Kolenič Štefan
16. Konečný Jozef
17. Kráľ Vladimír
18. Líška Štefan
19. Masaryk Milan
20. Miklenčič Marián
21. Mundok Ján
22. Németh Vladimír
23. Novota Jozef
24. Ondrejka Oto
25. Panák Anton
26. Ráchal Valentín
27. Serina Dušan
28. Sivo Emil
29. Staník Ladislav
30. Struhárová Irena
31. Suchoba Ján
32. Škrovan Jozef
33. Šolyi Gejza
34. Thuma Rudolf
35. Turan Vladislav
36. Vozár Martin
37. Vraštiaková Marianna
38. Záhorec Ivan
39. Zachar Jaroslav
40. Zemánek Milan
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním