Absolventi v šk. roku 1972/1973, trieda IV.M

spať na výber triedy
1. Beko Milan
2. Buda Pavol
3. Friso Pavol
4. Gajdoš Jozef
5. Gregorová Antónie
6. Harviš Jozef
7. Heržo Peter
8. Hlavatý Ľudovít
9. Hnát Dušan
10. Hofierka Ondrej
11. Hojnoš Ladislav
12. Chmúrny Daniel
13. Illáš Peter
14. Jelšík Jozef
15. Koller Miroslav
16. Konečný Mmilan
17. Korbel Mikuláš
18. Koutný Václav
19. Král Jozef
20. Lenner Ján
21. Lorenc Milan
22. Mazalán Vladimír
23. Minárovičová Ľudmila
24. Mitura Anton
25. Móza Jozef
26. Nagy Peter
27. Potočka Rastislav
28. Polák Ján
29. Polínek Ladislav
30. Romančíková Mária
31. Sarka Karol
32. Smutná Helena
33. Šesták Vladimír
34. Šoula Pavol
35. Tomčáni Jozef
36. Tremský Jozef
37. Vážny Július
38. Wöllner Miroslav
39. Zamec Štefan
40. Zavarský Ernest
41. Zeman Jozef
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním