Triedy učiteľa Ing. Jakubec Augustín

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S2 1972/1973 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky