Triedy učiteľa Ing. Roman Gáťa

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E3 1966/1967 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie