Triedy učiteľa Eva Tomíšková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
III.AkdO 1966/1967 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky