Absolventi v šk. roku 1965/1966, trieda V.eE2

spať na výber triedy
1. Alušic Pavel
2. Babčan Jozef
3. Čahojová Margita
4. Drozd Pavel
5. Fitz Alojz
6. Franko Vladimír
7. Grell Michal
8. Hrdlovič Viliam
9. Klein Anton
10. Kubica Karol
11. Löffler Zdeno
12. Nemec Jozef
13. Nitriansky Jozef
14. Palla Pavel
15. Satko Michal
16. Škrýtová Emília
17. Urbašek Peter
18. Varinský František
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním