Triedy učiteľa Dr. Karol Záchej

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S2 1965/1966 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie