Absolventi v šk. roku 1965/1966, trieda V.vE

spať na výber triedy
1. Birjukovič Igor
2. Čatloš Tibor
3. Dobrík Miroslav
4. Dobrovolná Alžbeta
5. Falbová Gusta
6. Farkaš Jozef
7. Ferenčák Ivan
8. Khandl Milan
9. Kolesík Štefan
10. Kovarovič Jaroslav
11. Kropáček Imrich
12. Lanermann Július
13. Maňáková Angela Černoková r.
14. Majdek Matej
15. Németh Gustáv
16. Némethová Anna
17. Obuch Dušan
18. Otčenáš Jozef
19. Páleník Štefan
20. Plischnák Valter
21. Pružina Pavol
22. Rehaček Milan
23. Rieger Jozef
24. Rybecký František
25. Siroň Milan
26. Slahučka Jozef
27. Smolár Ivan
28. Sokolová Erika
29. Stahl Alexander
30. Šaškovič Vítus
31. Škerko Ivan
32. Vaculík Miroslav
33. Vadovič Vít
34. Vajcík Otto
35. Viesner František
36. Halač Jaroslav
37. Koncer František
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním