Triedy učiteľa Ing. Jozef Cigán, Ing. Daniel SIváček

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
III.AkdE a V 1965/1966 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie