Triedy učiteľa Ing. Ľudovít Luknár

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.V 1958/1959 Projektovanie, stavba a prevádzka vodných strojov a prístrojov