Triedy učiteľa Viliam Hruškovič

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.C 1954/1955 Stavba a prevádzka tepelných energetických zariadení