Triedy učiteľa Július Gombár

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.G 1954/1955 Oznamovacia elektrotechnika