Absolventi v šk. roku 1954/1955, trieda IV.G

spať na výber triedy
1. Blunár Karol
2. Blunár Rudolf
3. Dingová Angela
4. Fischerová Irena
5. Forgáč Ľudovít
6. Forner Anton
7. Gazda Tibor
8. Haramia Jozef
9. Hodúl Daniel
10. Huliak Vladimír
11. Chatrnúch Viliam
12. Kapustová Valéria
13. Kudlač František
14. Kurtiš Robert
15. Kővári Ladislav
16. Mattieligh Pavel
17. Mazúrová Magda
18. Mikulec Jozef
19. Minárik Karol
20. Mocák Andrej
21. Pecúch Viktor
22. Pušš Rudolf
23. Regásek Ladislav
24. Rožár František
25. Sabó Tibor
26. Sedlák Jozef
27. Ščasný Michal
28. Šebesta Ján
29. Šebor Karol
30. Seress Imrich
31. Ulrich Ladislav
32. Včelka Emil
33. Vojtek Jozef
34. Vymazal Ladislav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním