Triedy učiteľa Ing. Jozef Kurtha

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E 1954/1955 Stavba elektrických strojov a prístrojov