Absolventi v šk. roku 1954/1955, trieda IV.E

spať na výber triedy
1. Adamec Ján
2. Bachratá Alojzia
3. Benčát František
4. Brestič Ignác
5. Černoška Štefan
6. Čerňan Alojz
7. Dvorák Henrich
8. Knoth Egon
9. Korytár Vojtech
10. Košťan Pavol
11. Krištofčák Ján
12. Lelák František
13. Lüttmerding Tibor
14. Molnár Karol
15. Neuman Peter
16. Ochrnjal Andrej
17. Pivko Anton
18. Prvý Aladár
19. Ranincová Viera
20. Sedláček Pavol
21. Sirota Vojtech
22. Straka Ján
23. Suchová Angela
24. Sventek Milan
25. Štefula Ján
26. Tóth Ondrej
27. Tvrdý Štefan
28. Valisko Ján
29. Vinkler Vladimír
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním