Triedy učiteľa Ing. Alojz Lašek

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.A 1954/1955 Stavba a prevádzka tepelných energetických zariadení