Absolventi v šk. roku 1960/1961, trieda IV.T

spať na výber triedy
1. Banás Anton
2. Bárci Jozef
3. Bolobrad Dušan
4. Bražina Milan
5. Candrák Pavol
6. Ďurec Imrich
7. Filip Ján
8. Formánek Jozef
9. Géc František
10. Grečný Miroslav
11. Hradiský Jozef
12. Hrušovský Ivan
13. Jánoš Anton
14. Jezbera Vladimír
15. Kňazovický Štefan
16. Kormúth Tibor
17. Kováč Miroslav
18. Kulisevič Dušan
19. Kuzmán Filip
20. Kúdelka Ivan
21. Lanák Dušan
22. Matula Vojtech
23. Oravec Stanislav
24. Orth Augustín
25. Panák Ferdinand
26. Pešta Jozef
27. Polkoráb Jozef
28. Ronec Milan
29. Semánik Ján
30. Šiška Stanislav
31. Šmatlík Ivan
32. Šturc Ladislav
33. Švec Anton
34. Urbanovič Ondrej
35. Varadín Peter
36. Žibritovský Milan
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním