Triedy učiteľa Ing. Mileva Uhríková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.v.O 1960/1961 Oznamovacia elektrotechnika