Triedy učiteľa Ing. Alexander Skalina

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E1 1959/1960 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.T 1960/1961 Konštrukcia a prevádzka strojov a zariadení