Triedy učiteľa Ing. Ján Mališ

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
V.eE 1962/1963 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie