Absolventi v šk. roku 1962/1963, trieda IV.O1

spať na výber triedy
1. Bella Ján
2. Botto Boris
3. Breuer Peter
4. Čapkovič Miroslav
5. Čimbora Ivan
6. Demo Jaroslav
7. Fundárek Branislav
8. Gažo Štefan
9. Havlík Štefan
10. Hnát Stanislav
11. Chorváth Ivan
12. Kapsová Márie
13. Klinčok Ján
14. Kopál Jozef
15. Kroupa Marian
16. Kučerová Elena
17. Kusenda Jaroslav
18. Liptáková Zuzana
19. Martiny Peter
20. Michalička Anton
21. Okánik Peter
22. Ondrejka Ján
23. Rakyta Jaroslav
24. Sedílek Ivan
25. Skočdopole Ivan
26. Šimkovič Vladimír
27. Škabla Anton
28. Terek Ivan
29. Trgala Vladimír
30. Veselý Karol
31. Zambojová Želmíra
32. Žalman Milan
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním