Absolventi v šk. roku 1963/1964, trieda III.AkO

spať na výber triedy
1. Čecho Milan
2. Deák Július
3. Dobiš František
4. Gajdošík Milan
5. Gerula Pavol
6. Glasa Ivan
7. Jamrich Pavol
8. Klučiar Jozef
9. Kopecká Eva
10. Kubík Jozef
11. Maar Juraj
12. Mĺkva Mária
13. Mokoš Viktor
14. Nejedlík Ján
15. Nemčák Štefan
16. Nemec Milan
17. Popovyč Ján
18. Rehák Jozef
19. Repka Milan
20. Satina Jozed
21. Straňák Gejza
22. Zeman Stanislav
23. Tarábek Peter
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním