Triedy učiteľa Ing. Pavol Nemec

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O2 1956/1957 Oznamovacia elektrotechnika
III.AkE 1963/1964 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie