Absolventi v šk. roku 1963/1964, trieda III.AkeE

spať na výber triedy
1. Kmeťo Milan Dovina -
2. Janoviček Ján
3. Kučerka Ing. Miroslav
4. Lefler Viliam
5. Mikula Ing. Anton
6. Mišo Jozef
7. Ondrejkovič Ján
8. Rehorovský Anton
9. Regitko Viliam
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním