Triedy učiteľa Zbyněk Papánek

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
II.AB 1963/1964 Divadelná, osvetľovacia a zvuková technika