Absolventi v šk. roku 1963/1964, trieda V.eO

spať na výber triedy
1. Betko Ondrej
2. Uher Miroslav
3. Hittnerová Anna Mária
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním