Absolventi v šk. roku 1963/1964, trieda V.eE2

spať na výber triedy
1. Chabada František
2. Kováč Alexander
3. Sloboda Jozef
4. Urda Ján
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním