Triedy učiteľa Ing. Ladislav Luknár

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.T3 1956/1957 Projektovanie, stavba a prevádzka vodných strojov a prístrojov