Triedy učiteľa Viola Cígerová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O1 1956/1957 Oznamovacia elektrotechnika